NSK W5009C-24Z-C3Z16 nsk dd马达 设置   产品参数

NSK W5009C-24Z-C3Z16 nsk dd马达 设置

尺寸 单位:mm

NSK W5009C-24Z-C3Z16 NSK大导程丝杠 NSK真空直线导轨的工作原理是利用气动原理,在滚动轨道内形成真空气囊,使其能够承载物体和提供平稳的运动。它采用了特殊的材料和工艺,具有很强的耐磨性和耐腐蚀性,能够在恶劣的工作环境中长时间稳定运行,尤其适用于高温、高湿、腐蚀性气体等环境。 NSK W5009C-24Z-C3Z16 nsk dd马达手册 2. 半导体制造设备:NSK中空载丝杠